• Polski
  • Lietuviškai

Sakramenty

Sakramenty są widzialnymi znakami ustanowionymi przez Jezusa Chrystusa, które są dane przez Kościół, abyśmy mogli doświadczyć bliskości Boga, Jego wielkiego pragnienia oddania się każdemu z nas. Sprawując sakrament, nie tylko spotykamy się z Bogiem, ale także doświadczamy wzajemnej komunii, jedności Kościoła. To celebracja naszej wiary, smakowanie wieczności i poznanie tajemnicy Boga. Życie chrześcijańskie bez aktywnego i uważnego przyjmowania sakramentów.

Chrzest

Eucharystia

Spowiedź

Bierzmowanie

Małżeństwo

Namaszczenie chorych

Kapłaństwo