• Polski
 • Lietuviškai

Rachunek sumienia mężczyzny

Wyznawanie grzechów:

Jeśli człowiek wie o grzechu ciężkim i nie wyznaje go w spowiedzi, jego spowiedź jest nieważna!

Wyznajemy wszystkie nasze grzechy dokładnie, szczerze i całkowicie.

 Wyznajemy konkretne grzeszne czyny, a nie tylko ogólne skłonności. Musimy wyznać wszystkie grzechy ciężkie, czyli wszystkie świadome i dobrowolne czyny związane z grzechem.

Każdy, kto ukrywa grzech ze wstydu lub strachu, albo próbuje zminimalizować jego powagę, na próżno próbuje oszukać Boga.

 Zapomnienie grzechu ciężkiego wymaga kolejnej spowiedzi:

Ostatni raz byłem u spowiedzi przed …, . Przyjąłem Komunię Świętą, odbyłem pokutę, zapomniałem o takim grzechu…. Później wyznaj wszelkie inne grzechy popełnione od ostatniej spowiedzi.

Kapłan musi bezwarunkowo zachować tajemnicę spowiedzi!

Przykład rachunku sumienia:

 1. Czy regularnie się spowiadam (co kilka miesięcy, lub częściej)? Czy podczas spowiedzi zataiłeś jakikolwiek grzech? Czy nie odkładasz pokuty aż do śmierci?
 2. Czy kocham Boga całym swoim sercem, duszą, mocą i całym swoim umysłem?
 3. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 4. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 5. Czy rozeznałem swoje życiowe powołanie? Czy je właściwie realizuję lub dążę do jego realizacji?
 6. Czy jestem odpowiedzialny za podjęte decyzje?
 7. Czy nie przejawiam swojej siły (fizycznej i psychicznej) w niewłaściwy sposób?
 8. Czy nie popadam w pracoholizm? Czy nie jestem materialistą?
 9. Czy jestem dobrym mężczyzną w stosunku do kobiety?
 10. Jak wypełniam obowiązki ojca? Czy mam czas dla swoich dzieci? Czy biorę czynny udział w ich wychowaniu?
 11. Czy zachowuję czystość ducha, umysłu, ciała?
 12. Czy rozumiem, że ciało jest świątynią Ducha Świętego? Czy nie szkodziłem sobie względem ciała (np. samobiczowanie, zranienie ciała lub inne znęcanie się względem swego ciała)?
 13. Czy staram się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności (np. zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm, nałogi seksualne itp.)
 14. Czy odpowiedzialnie wypełniam obowiązki zawodowe?
 15. Czy zachowuję dziesięć przykazań Bożych?
 16. Czy nie namawiałem lub zmuszałem do dokonania aborcji?
 17. Czy nie stosowałem prezerwatywa, antykoncepcji?
 18. Czy nie zdradziłem swojej żony?
 19. Czy nie pozostaję w związku niesakramentalnym?
 20. Czy praktykuje homoseksualność?
 21. Czy nie szkodziłem sobie na zdrowiu (np. przez nadmiar jedzenia, palenia tytoniu, picia alkoholu, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku i t.p.)?
 22. Czy nie prowadziłem nieprzyzwoitych rozmów?
 23. Czy nie powoduje konfliktów?
 24. Czy nie złorzeczę i przeklinam bliźnich?
 25. Czy to co, czynię lub mówię nie wynika z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, silny, bogaty?
 26. Czy staję w obronie słabszych?
 27. Czy nie zazdroszczę?
 28. Jak wygląda moja modlitwa i relacja z Bogiem?
 29. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy Św.?
 30. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 31. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)?
 32. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach, przez słowa i przez czyny (np. poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie, obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo, brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, cudzołóstwo)?
 33. Czy wybaczam doznane krzywdy?