• Polski
  • Lietuviškai

Stacje Różańca Świętego

I

Zwiastowanie Maryi,
iż jest Matką Syna Bożego

TAJEMNICE
RADOSNE

II

Nawiedzenie świętej Elżbiety

III

Narodzenie Pana Jezusa

IV

Ofiarowanie Jezusa
w świątyni

V

Odnalezienie Pana Jezusa
wśród uczonych w świątyni

I

Chrzest Pana Jezusa
w Jordanie

TAJEMNICE
ŚWIATŁA

II

Objawienie siebie
na weselu w Kanie

III

Głoszenie Królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia

IV

Przemienienie
na Górze Tabor

V

Ustanowienie Eucharystii

I

Modlitwa Pana Jezusa
w Ogrodzie Oliwnym

TAJEMNICE
BOLESNE

II

Biczowanie Pana Jezusa

III

Ukoronowanie
koroną z cierni

IV

Dźwiganie krzyża
przez Pana Jezusa

V

Śmierć na krzyżu

I

Zmartwychwstanie
Pana Jezusa

TAJEMNICE
CHWALEBNE

II

Wniebowstąpienie
Pana Jezusa

III

Zesłanie
Ducha Świętego

IV

Wniebowzięcie
Maryi

V

Ukoronowanie Maryi
na Królową Nieba i Ziemi