• Polski
 • Lietuviškai

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa to ślubowanie złożone przez mężczyznę i kobietę, przed Bogiem i świadkami Kościoła, że będą się wzajemnie kochać, czcić i pielęgnować przez całe życie.

Małżeństwo jest trwałym związkiem mężczyzny i kobiety dla dobra małżonków oraz dla prokreacji i wychowania dzieci. Istotnymi cechami małżeństwa, które muszą być znane i bezwarunkowo przyjęte przez chrześcijan zawierających małżeństwo, są jedność i nierozerwalność. Innymi słowy, małżeństwo zawierane jest tylko raz i nie może być rozwiązane żadną ludzką mocą. Więź małżeńska jest ustanowiona przez samego Boga, a małżeństwo ochrzczonych nigdy nie może być rozwiązane: „Dlatego nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza” (Mt 19, 6). W małżeństwie mężczyzna i kobieta są sobie równi, oddani sobie, służący i zobowiązani do otwarcia się na dar życia i wspólnego wychowania dzieci.

Dlaczego ktoś, kto zakłada rodzinę, powinien przyjąć sakrament małżeństwa?

Miłość mężczyzny i kobiety odzwierciedla miłość Boga i człowieka, Chrystusa i Kościoła. Tak jak Bóg jest wierny człowiekowi, tak mężczyzna i kobieta decydują się w obecności Boga kochać się, troszczyć i pielęgnować na całe życie – przyjmują Sakrament Małżeństwa. To właśnie jest potrzebne do związku mężczyzny i kobiety, a także do dobra i bezpieczeństwa ich dzieci, aby mogły wyrosnąć na kochające i troskliwe istoty ludzkie.

Wspólne życie bez sakramentu małżeństwa jest grzechem. W takim małżeństwie mężczyzna i kobieta okłamują się nawzajem, nie szanują siebie, dzieci, drugiego człowieka, ani samego Boga, który dał nam tak wyjątkowe i jedyne życie, abyśmy wzięli odpowiedzialność za przyszłość swoją i każdego z osobna. Intymny związek bez sakramentu małżeństwa jest kłamstwem, ponieważ język ciała wyraża pragnienie dawania siebie, odpowiedzialności i szacunku, podczas gdy w rzeczywistości osoby nie podejmują żadnych zobowiązań, stając się dla siebie nawzajem narzędziem.

Komu udzielany jest sakrament małżeństwa?

Sakramentu małżeństwa udziela się mężczyźnie i kobiecie, którzy nie są jeszcze w ważnym małżeństwie kościelnym, kochają się i po podjęciu stanowczej decyzji wyrażają wzajemną zgodę na utworzenie chrześcijańskiej rodziny na całe życie oraz na rodzenie i wychowanie dzieci.

Trzeba wiedzieć:

 • W Kościele mężczyzna i kobieta zawierają małżeństwo w sposób wolny, z mocną decyzją, raz i na całe życie;
 • Zaręczone pary, które decydują się na przyjęcie sakramentu małżeństwa w Kościele, powinny skontaktować się z kapłanem co najmniej 5 mies. przed planowaną datą ślubu;
 • Aby małżeństwo zostało pobłogosławione w kościele, należy:
 1. odbyć osobistą rozmowę z duchownym;
 2. przedstawić dokument tożsamości;
 3. świadectwo chrztu;
 4. zaświadczenie o stanie wolnym oraz zaświadczenie o uczestnictwie w specjalnym kursie dla małżeństw w Centrum Rodziny; 
 5. jeśli bierzemy ślub w innym kościele niż ten, do którego należymy, musimy mieć zgodę proboszcza własnej parafii;

PROŚBA O POZWOLENIE NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA POZA PARAFIĄ

Należy przesłać na adres: klebonas@reginapacis.lt

W mailu proszę podać:

Imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania (nie musi być tożsamy z deklarowanym miejscem zamieszkania);

Imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania narzeczonego/narzeczonej (nie musi być tożsamy z deklarowanym miejscem zamieszkania);

Planowana data ślubu oraz nazwa i miejsce kościóła, w którym planujecie zawrzeć ślub;

Twój numer telefonu i e-mail.

 • Przed przyjęciem sakramentu małżeństwa dobrze jest się wyspowiadać, ponieważ tworząc rodzinę, człowiek rozpoczyna nowy etap życia, otwiera się na łaskę Bożą przez ten znak i zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za drugiego człowieka i szczęście swoich dzieci.

SYMBOLE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 • Przyrzeczenie – ślub jest wolnym, stanowczym przyrzeczeniem, ogłoszonym publicznie przed Bogiem i ludźmi, że pozostaniemy sobie zawsze wierni, że będziemy się kochać i czcić przez całe życie, w szczęściu, w nieszczęściu, w zdrowiu i w chorobie.
 • Pierścień – oznacza wierność, zaangażowanie i wybór niekończącej się miłości.

Kto może udzielić tego sakramentu?

Małżeństwo jest jedynym sakramentem, którego nie udziela kapłan, ale oblubieńcy, którzy przysięgają sobie przed Bogiem. Obecny przy ceremonii ślubu kapłan (lub diakon) odbiera w imieniu Kościoła zgodę małżonków i udziela im błogosławieństwa Kościoła. Obecność przedstawiciela Kościoła i kilku świadków przy zawieraniu małżeństwa świadczy o tym, że akt ten odbywa się bez przeszkód i jest znaczącym, autentycznym i ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty.

Informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Archidiecezji Wileńskiej vilnensis.lt