• Polski
  • Lietuviškai

Rachunek sumienia przed spowiedzią

Ważne, aby wiedzieć:

Jeśli człowiek wie o grzechu ciężkim i nie wyznaje go w spowiedzi, popełnia inny grzech ciężki, a jego spowiedź jest nieważna!

Rachunek sumienia mężczyzny

Lęk i trwoga są rzeczywiście małą ceną za pokój, piękno i nieskończone miłosierdzie tego Sakramentu.

Rachunek sumienia kobiety

Zawsze módl się do Ducha Świętego, aby pokazał ci wyraźnie, co i jak powiedzieć.

Rachunek sumienia młodej osoby

Nie pozwól, aby strach lub duma przeszkodziły ci w przyjęciu wspaniałego daru spowiedzi.