• Polski
 • Lietuviškai

Rachunek sumienia młodej osoby

Wyznawanie grzechów:

Jeśli człowiek wie o grzechu ciężkim i nie wyznaje go w spowiedzi, jego spowiedź jest nieważna!

Wyznajemy wszystkie nasze grzechy dokładnie, szczerze i całkowicie.

 Wyznajemy konkretne grzeszne czyny, a nie tylko ogólne skłonności. Musimy wyznać wszystkie grzechy ciężkie, czyli wszystkie świadome i dobrowolne czyny związane z grzechem.

Każdy, kto ukrywa grzech ze wstydu lub strachu, albo próbuje zminimalizować jego powagę, na próżno próbuje oszukać Boga.

 Zapomnienie grzechu ciężkiego wymaga kolejnej spowiedzi:

Ostatni raz byłem u spowiedzi przed …, . Przyjąłem Komunię Świętą, odbyłem pokutę, zapomniałem o takim grzechu…. Później wyznaj wszelkie inne grzechy popełnione od ostatniej spowiedzi.

Kapłan musi bezwarunkowo zachować tajemnicę spowiedzi!

Przykład rachunku sumienia:

 1. Czy podczas spowiedzi ukryłeś jakiś grzech?
 2. Czy zwlekałeś z pokutą aż do śmierci?
 3. Czy miałeś zaufanie do miłosierdzia Bożego (np. zgrzeszę, bo Bóg i tak mi przebaczy)?
 4. Czy oddawałeś cześć, czciłeś przedmioty, osoby lub bożki obcych religii?
 5. Czy masz maski, obrazy, posążki lub symbole przedstawiające bożki obcych religii?
 6. Czy wywoływałeś duchy?
 7. Czy podpisałeś (nawet żartobliwie) cyrograf (umowę, w której oddajesz się całkowicie do dyspozycji szatana)?
 8. Czy korzystałeś z usług czarownika, jasnowidza, szamana, bioenergoterapeuty?
 9. Czy wzywasz imienia Pana Boga bez przyczyny?
 10. Czy używasz słów wulgarnych?
 11. Czy uczestniczyłeś we Mszy Świętej w każdą niedzielę i dzień święty (jeśli nie miałeś przeszkód np. choroba, podróż, obowiązkowa praca)?
 12. Czy w okresie wielkanocnym przynajmniej raz przystąpiłeś do spowiedzi i przyjąłeś Komunię Świętą?
 13. Czy spełniałeś uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała na miarę swoich możliwości? (Dla  ciała: Nakarm głodnego, daj pić spragnionemu, przyoblecz nagiego, przyjmij podróżnego do swego domu, pociesz więźnia, odwiedź chorego, pochowaj zmarłego. Dla duszy: nauczaj grzeszników, pouczaj niewiedzących, doradzaj wątpiącym, pocieszaj strapionych, cierpliwie znoś krzywdy, chętnie przebaczaj krzywdy, módl się za żywych i umarłych)?
 14. Czy traktowałeś swoich rodziców, rodzinę i krewnych z szacunkiem? Czy kiedykolwiek kogoś obraziłeś (np. słowem, czynem, zachowaniem)?
 15. Czy rozumiesz, że aborcja (zabijanie niewinnych nienarodzonych dzieci) jest grzechem?
 16. Czy rozumiesz, że używanie prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych (w celu zapobiegania ciąży) jest grzechem?
 17. Czy oglądasz filmy pornograficzne i zdjęcia erotyczne?
 18. Czy praktykujesz homoseksualizm?
 19. Czy kiedykolwiek nadużywałeś siebie (masturbacja, szkodzenie dla ciała itp.)?
 20. Czy kiedykolwiek współżyłeś (z mężczyzną lub kobietą) do małżeństwa?
 21. Czy prowokujesz innych do grzechu?
 22. Czy poszerzyłeś swoją wiedzę religijną?
 23. Czy przyjąłeś Komunię niegodnie (w stanie grzechu ciężkiego)?
 24. Czy okazywałeś szacunek Najświętszemu Sakramentowi?
 25. Czy modlisz się codziennie (w swoich intencjach, za żywych, za zmarłych itp.)?
 26. Czy twoja modlitwa płynie z serca, czy ma być „modlitwą”? Czy modlisz się „dla oczu”, aby wszyscy widzieli, jaki jesteś pobożny?
 27. Czy denerwujesz wiernych swoimi czynami lub zachowaniem podczas Mszy Świętej (np. rozmowa podczas Mszy)?
 28. Czy kłamałeś, plotkowałeś, kradłeś, byłeś zazdrosny, leniwy, chciwy, samolubny? W jaki sposób?
 29. Czy zniechęcałeś innych do uczestnictwa w sakramentach?
 30. Czy wątpiłeś w istnienie Boga, nieba, piekła, czyśćca, szatana i innych prawd wiary?
 31. Czy wątpiłeś w Boże miłosierdzie?
 32. Czy wiernie (na miarę swoich możliwości) wykonywałeś swoje obowiązki?
 33. Czy popierałeś grzech innej osoby?
 34. Czy wyrządziłeś szkodę innej osobie, miejscu pracy lub firmie (np. wsiadając do autobusu bez biletu)?
 35. Czy użyłeś nieuzasadnionej przemocy wobec innej osoby?
 36. Czy stosowałeś przemoc wobec zwierząt?
 37. Czy używałeś substancji uzależniających (narkotyki, alkohol, tytoń itp.)?
 38. Czy opiekujesz się swoją rodziną?
  Czy kiedykolwiek prowadziłeś pojazd (samochód, motocykl, rower itp.) po użyciu substancji uzależniających (narkotyki, alkohol)?
 39. Czy kiedykolwiek dałeś innym okazję, aby mieli pretensje do Twojego zachowania (np. promowanie abstynencji, ale nadużywanie alkoholu itp.).