• Polski
 • Lietuviškai

Rachunek sumienia kobiety

Wyznawanie grzechów:

Jeśli człowiek wie o grzechu ciężkim i nie wyznaje go w spowiedzi, jego spowiedź jest nieważna!

Wyznajemy wszystkie nasze grzechy dokładnie, szczerze i całkowicie.

 Wyznajemy konkretne grzeszne czyny, a nie tylko ogólne skłonności. Musimy wyznać wszystkie grzechy ciężkie, czyli wszystkie świadome i dobrowolne czyny związane z grzechem.

Każdy, kto ukrywa grzech ze wstydu lub strachu, albo próbuje zminimalizować jego powagę, na próżno próbuje oszukać Boga.

 Zapomnienie grzechu ciężkiego wymaga kolejnej spowiedzi:

Ostatni raz byłem u spowiedzi przed …, . Przyjąłem Komunię Świętą, odbyłem pokutę, zapomniałem o takim grzechu…. Później wyznaj wszelkie inne grzechy popełnione od ostatniej spowiedzi.

Kapłan musi bezwarunkowo zachować tajemnicę spowiedzi!

Przykład rachunku sumienia:

 1. Czy regularnie się spowiadam (co kilka miesięcy, lub częściej)?
 2. Czy podczas spowiedzi zataiłeś jakikolwiek grzech? Czy nie odkładasz pokuty aż do śmierci?
 3. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie zaparłam się wiary, wstydziłam się swojej wiary, odwodziłam innych od Boga? Czy potrafiłam przyznać się do swojej wiary?
 4. Czy kocham Boga całym swoim sercem, duszą, mocą i całym swoim umysłem?
 5. Czy kocham i akceptuję siebie? Czy jestem wdzięczna Bogu za życie?
 6. Czy rozeznałam swoje życiowe powołanie? Czy je właściwie realizuję lub dążę do jego realizacji?
 7. Czy rozwijam swoją kobiecość? Czy mam świadomość swojej godności i niezwykłości?
 8. Czy nie jestem pyszna i próżna? Czy nie wynoszę się nad innych?
 9. Czy nie stawiam jedynie na karierę zawodową, zaniedbując powołanie do małżeństwa i macierzyństwa?
 10. Czy nie popadam w kult ciała? Czy nie zazdroszczę, gdy ktoś ma więcej ode mnie urody, zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?
 11. Czy to co, czynię lub mówię nie wynika z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaka jestem dobra, mądra, wspaniała?
 12. Czy w relacjach z mężczyznami jestem czysta w myślach, słowach, gestach i czynach? Czy nie zachowuję się wyzywająco w ubiorze, gestach?
 13. Czy staram się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 14. Czy nie jestem uzależniona od osób, rzeczy materialnych, urzędów, funkcji, itp.?
 15. Czy jestem wyrozumiała i cierpliwa? Czy nie manipuluję innymi?
 16. Czy nie grzeszę gadulstwem i krytykanctwem?
 17. Czy nie pozwalam się krzywdzić i wykorzystywać w imię źle pojętej miłości?
 18. Jaki jest mój stosunek do życia poczętego? Czy nie popieram aborcji? Czy nie dokonałam aborcji? Czy nie poddałam się metodzie in vitro (połączenie plemnika i komórki jajowej w warunkach laboratoryjnych), aby zostać matką?
 19. Czy nie przyzwalam na destrukcyjne zachowania i nieodpowiednie relacje?
 20. Czy nie pozostaję w związku niesakramentalnym?
 21. Czy nie stosuję antykoncepcji?
 22. Czy praktykuję homoseksualność?
 23. Czy troszczę się o czystość serca? Czy nie rezygnuję z własnych zasad, dlatego że ktoś ich nie akceptuje?
 24. Czy jestem wierną i oddaną przyjaciółką, matką, żoną?
 25. Czy nie powoduje konfliktów? Czy potrafię je łagodzić?
 26. Czy potrafię słuchać? Czy mam czas dla innych?
 27. Czy jestem prawdomówna, szczera i autentyczna?
 28. Czy w swojej kobiecości staram się naśladować Maryję, wzór kobiety?
 29. Jaką jestem żoną? Czy kocham swojego męża? Jaką jestem matką? Jak wychowuję swoje dzieci?
 30. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 31. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 32. Czy nie krzywdziłam bliźnich w myślach (poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie), przez słowa (poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo), przez czyny (poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, cudzołóstwo)?
 33. Czy wybaczam doznane krzywdy?