• Polski
  • Lietuviškai

Sąžinės patikrinimas

Svarbu žinoti:

Jei žmogus, žinodamas apie sunkią nuodėmę, jos neišpažįsta per išpažintį, jis padaro kitą sunkią nuodėmę, o jo išpažintis yra šventvagiška ir negaliojanti!

Vyro sąžinės patikrinimas

Baimė ir jaudulys iš tikrųjų yra nedidelė kaina už ramybę, grožį ir begalinį šio Sakramento teikiamą gailestingumą.

Moters sąžinės patikrinimas

Visada melskitės Šventajai Dvasiai, kad ji aiškiai parodytų, ką ir kaip pasakyti.

Jauno žmogaus sąžinės patikrinimas

Neleiskite, kad baimė ar išdidumas sukliudytų priimti nuostabią išpažinties dovaną.