• Polski
 • Lietuviškai

Moters sąžinės patikrinimas

Nuodėmių išpažinimas:

Jei žmogus, žinodamas apie sunkią nuodėmę, jos neišpažįsta per išpažintį, jo išpažintis yra šventvagiška ir negaliojanti!

Visas nuodėmes išsakome tiksliai, nuoširdžiai ir iki galo.

Išpažįstame konkrečius nuodėmingus veiksmus, o ne tik bendrus polinkius. Privalome išpažinti visas sunkiąsias nuodėmes, t. y. visus su svarbiu dalyku susijusius sąmoningus ir laisva valia padarytus veiksmus.

Tas, kas iš gėdos ar baimės nuslepia nuodėmę arba stengiasi sumenkinti jos sunkumą, bergždžiai bando apgauti Dievą.

 Užmiršus kurią nors sunkią nuodėmę, ją reikia pasakyti per kitą išpažintį:

Paskutinį kartą buvau išpažinties prieš…, šv. Komuniją priėmiau, skirtą atgailą atlikau, užmiršau tokią nuodėmę… Vėliau išpažinti kitas nuodėmes, padarytas po paskutinės išpažinties.

Kunigas besąlygiškai privalo saugoti išpažinties paslaptį!

Sąžinės patikrinimo pavyzdys:

 1. Ar išpažintį atlieku reguliariai (kas kelis mėnesius ar dažniau)?
 2. Ar išpažinties metu nuslėpėte kokią nors nuodėmę? Ar atidedate atgailą iki mirties?
 3. Ar tikiu Dievą ir visa tai, ką Jis apreiškė ir ką man duoda tikėti Bažnyčia? Ar neigiau savo tikėjimą, gėdijausi savo tikėjimo, atbaidžiau kitus nuo Dievo? Ar sugebėjau pripažinti savo tikėjimą?
 4. Ar myliu Dievą visa širdimi, siela, jėga ir visu protu?
 5. ar myliu ir priimu save? Ar esu dėkingas Dievui už savo gyvenimą?
 6. Ar esu atpažinęs savo gyvenimo pašaukimą? Ar tinkamai ją vykdau, ar stengiuosi ją įvykdyti?
 7. ar ugdau savo moteriškumą? Ar suvokiu savo orumą ir unikalumą?
 8. Argi nesu išdidus ir tuščias? Ar nekeliu savęs aukščiau už kitus?
 9. Ar susitelkiu tik į karjerą ir apleidžiu santuokos ir motinystės pašaukimą?
 10. Ar neįsitraukiu į kūno kultą? Ar pavydžiu, kai kas nors turi daugiau grožio, gebėjimų, talento, galios, sėkmės, pinigų, materialinių dalykų, darbo nei aš?
 11. Ar tai, ką darau ar sakau, yra paremta noru pasipuikuoti, pasigirti kitiems, koks esu geras, protingas ar nuostabus?
 12. Ar santykiuose su vyrais esu tyras savo mintimis, žodžiais, gestais ir veiksmais? Ar elgiuosi iššaukiančiai, kaip apsirengiu, kaip elgiuosi?
 13. Ar stengiuosi įveikti blogus polinkius, priklausomybes ir aistras, tokias kaip pavydas, nesaikingumas valgant ir geriant, alkoholizmas?
 14. Ar nesu priklausomas nuo asmenų, materialinių daiktų, pareigų, postų ir t. t.?
 15. Ar esu supratingas ir kantrus? Ar aš nemanipuliuoju kitais?
 16. Ar nesu nusidėjęs, jei esu kalbus ir kritiškas?
 17. Ar leidžiu save skaudinti ir išnaudoti vardan nesąmoningos meilės?
 18. Koks mano požiūris į negimusią gyvybę? Ar aš nepritariu abortams? Ar man nebuvo darytas abortas? Argi aš nesu pasidavusi in vitro (spermatozoido ir kiaušialąstės susijungimui laboratorijoje), kad tapčiau motina?
 19. Ar nesmerkiu destruktyvaus elgesio ir netinkamų santykių?
 20. Ar esu susijęs su nesakramentiniais santykiais?
 21. Ar aš nenaudoju kontracepcijos?
 22. Ar aš praktikuoju homoseksualumą?
 23. Ar man rūpi širdies tyrumas? Ar turiu atsisakyti savo principų dėl to, kad kažkas jų nepriima?
 24. Ar esu ištikima draugė, motina, žmona?
 25. Ar vengiu kelti konfliktus? Ar galiu juos moderuoti?
 26. Ar sugebu klausytis? Ar turiu laiko kitiems?
 27. Ar esu teisingas, sąžiningas ir autentiškas?
 28. Ar stengiuosi savo moteriškumu sekti Mariją, pavyzdinę moterį?
 29. Kokia esu žmona? Ar myliu savo vyrą? Kokia aš esu motina? Kaip auklėti savo vaikus?
 30. Ar reguliariai ir su atsidavimu dalyvauju Mišiose?
 31. Ar savo gyvenime vadovaujuosi meile artimui?
 32. Ar darau gerumo darbus kūnui? (materialinė pagalba vargšams ir stokojantiems, keliautojų priėmimas, ligonių, kalinių lankymas)?
 33. Ar kenkiau kitiems mintimis (teisdamas, smerkdamas, neapykanta, aukštindamas save virš kitų, kūno geismu, pavydu, pažeminimu), žodžiais (menkindamas, apkalbinėdamas, meluodamas, šmeiždamas, keikdamas, kivirčai, piktumas, žodinė agresija, melagingas liudijimas, melagingi parodymai, melagingi parodymai), darbais (nepagarba kitiems, agresija veiksmuose, sukčiavimas, vagystė, psichinė prievarta prieš kitus, svetimavimas)?
 34. Ar atleidžiu patirtas skriaudas?