• Polski
 • Lietuviškai

Vyro sąžinės patikrinimas

Nuodėmių išpažinimas:

Jei žmogus, žinodamas apie sunkią nuodėmę, jos neišpažįsta per išpažintį, jo išpažintis yra šventvagiška ir negaliojanti!

Visas nuodėmes išsakome tiksliai, nuoširdžiai ir iki galo.

Išpažįstame konkrečius nuodėmingus veiksmus, o ne tik bendrus polinkius. Privalome išpažinti visas sunkiąsias nuodėmes, t. y. visus su svarbiu dalyku susijusius sąmoningus ir laisva valia padarytus veiksmus.

Tas, kas iš gėdos ar baimės nuslepia nuodėmę arba stengiasi sumenkinti jos sunkumą, bergždžiai bando apgauti Dievą.

 Užmiršus kurią nors sunkią nuodėmę, ją reikia pasakyti per kitą išpažintį:

Paskutinį kartą buvau išpažinties prieš…, šv. Komuniją priėmiau, skirtą atgailą atlikau, užmiršau tokią nuodėmę… Vėliau išpažinti kitas nuodėmes, padarytas po paskutinės išpažinties.

Kunigas besąlygiškai privalo saugoti išpažinties paslaptį!

Sąžinės patikrinimo pavyzdys:

 1. Ar išpažintį atlieku reguliariai (kas kelis mėnesius ar dažniau)
 2. Ar išpažinties metu nuslėpėte kokią nors nuodėmę? 
 3. Ar neatidedate atgailos iki mirties?
 4. Ar myliu Dievą visa širdimi, siela, visa jėga ir visu protu?
 5. Ar tikiu Dievą ir visa tai, ką Jis apreiškė ir ką man duoda tikėti Bažnyčia? Ar neigiau savo tikėjimą, gėdijausi savo tikėjimo, atbaidžiau kitus nuo Dievo? Ar sugebėjau pripažinti savo tikėjimą?
 6. Ar myliu ir priimu save tokį koks esu? (Jeigu nepriimu, tai verta apgalvoti kodėl?) Ar esu dėkingas Dievui už savo gyvenimą?
 7. Ar atpažinau savo pašaukimą gyvenime? Ar aš jos siekiu, ar stengiuosi jos siekti?
 8. Ar esu atsakingas už savo priimtus sprendimus?
 9. Ar savo jėgą (fizinę ir protinę) demonstruoju netinkamu būdu?
 10. ar neįsivelsiu į darboholizmą? Ar aš nesu materialistas?
 11. ar esu geras vyras moterims?
 12. Kaip atlikti tėvo pareigas? Ar turiu laiko savo vaikams? Ar aktyviai dalyvauju jų auklėjime?
 13. Ar išlaikau savo dvasią, protą ir kūną tyrus?
 14. Ar suprantu, kad kūnas yra Šventosios Dvasios šventykla? Ar kenkiu sau dėl savo kūno (pvz., savęs žalojimas, kūno žalojimas ar kitoks piktnaudžiavimas savo kūnu)?
 15. Ar stengiuosi įveikti blogus polinkius, priklausomybes ir aistras (pvz., pavydą, nesaikingą valgymą ir gėrimą, alkoholizmą, seksualinę priklausomybę ir t. t.)?
 16. Ar atsakingai atlieku savo profesines pareigas?
 17. Ar laikausi dešimties Dievo įsakymų?
 18. Ar esu skatinęs ar privertęs save pasidaryti abortą
 19. Ar nenaudojau prezervatyvų ar kitų kontraceptinių priemonių?
 20. Ar nesu apgaudinėjęs savo žmonos?
 21. Ar esu turėjęs nesakramentinių santykių?
 22. Ar praktikuoju homoseksualumą?
 23. Ar pakenkiau savo sveikatai (pvz., persivalgydamas, rūkydamas, vartodamas alkoholį, apkraudamas save darbais, apleisdamas miegą, poilsį ir t. t.)?
 24. Ar turėjau nepadorių pokalbių?
 25. Ar nesukeliu konfliktų?
 26. Argi nekeikiu ir nekeikiu kitų?
 27. Ar darau arba sakau dalykus, norėdamas pasipuikuoti, pasigirti kitiems, koks esu geras, protingas, stiprus ar turtingas?
 28. Ar užstoju silpnuosius?
 29. Ar nesu pavydus?
 30. Kokia mano malda ir santykiai su Dievu?
 31. Ar reguliariai ir su atsidavimu dalyvauju Mišiose?
 32. Ar savo gyvenime vadovaujuosi meile artimui?
 33. Ar atlieku kūno gerumo darbus (pvz: pagal galimybes: padedu vargšams ir stokojantiems, priimu keliautojus, lankau ligonius arba kalinius ir t.t.)?
 34. Ar pakenkiau kitiems mintimis, žodžiais ir veiksmais (pvz., teisdamas, smerkdamas, smerkdamas, smerkdamas, smerkdamas kitus)? Ar pakenkiau kitiems mintimis, žodžiais ir darbais (pvz., teisimu, smerkimu, neapykanta, savęs išaukštinimu virš kitų, kūno geismu, pavydu, pažeminimu, menkinimu, apkalbomis, melu, šmeižtu, keiksmais, ginčais, piktumu, žodine agresija, melagingu liudijimu, melagingais parodymais, melagingais parodymais, nepagarba kitiems, agresija veiksmais, sukčiavimu, vagyste, psichine prievarta, svetimavimu)?
 35. Ar atleidžiu už patirtas skriaudas?