• Polski
  • Lietuviškai

Sutvirtinimo Sakramentas

Prašome užpildyti prašymą:

Prašymas pildomas kompiuteriu: 

Prašymas pildomas ranka: 

Užpildytą prašymą atneškite į raštinę arba į zakristiją iki rugsėjo mėn. pabaigos

(nurodytomis darbo valandomis)