• Polski
  • Lietuviškai

Sakramentalijos

Šventoji Motina Bažnyčia yra įsteigusi sakramentalijas. Tai šventi ženklai, kuriais, panašiai kaip sakramentais, išreiškiamas ir Bažnyčios prašymu gaunamas ypatingas dvasinis poveikis. Sakramentalijomis žmonės parengiami priimti svarbiausią sakramentų poveikį ir pašventinamos įvairios gyvenimo aplinkybės (KBK 1667).

Sakramentalijos apima asmenų ir daiktų, skirtų liturginiam naudojimui, bei tikinčiųjų naudojimui skirtų daiktų – medalikėlių, škaplierių, kryžių, paveikslų, rožančių, vandens, druskos, aliejaus, žvakių – palaiminimą [1]. Sakramentalijos taip pat apima paprastą egzorcizmą ir iškilmingą egzorcizmą, vadinamąjį didžiuoju egzorcizmu, kurį gali atlikti tik kunigas, gavęs vyskupo leidimą.

Pasak G. Amorth, sakramentalijų galia slypi Bažnyčios užtarimo maldoje, kurios vardu kunigas laimina, konsekruoja ar egzorcizmuoja asmenis ir daiktus [2]. Sakramentalijos, tokios kaip: egzorcizmuotas vanduo, aliejus ar druska – labai padeda kovoti su demoniškos veiklos poveikiu žmonėms ir vietoms. Vandenį, druską ir aliejų gali egzorcizmuoti bet kuris kunigas. Bažnyčia naudoja ne tik egzorcizmuotą vandenį, aliejų ar druską, bet ir žvakes bei smilkalus [3].

Egzorcizmuotas vanduo, aliejus ir druska:

Egzorcizmuotas vanduo – Kunigas, egzorcizmuodamas vandenį, meldžiasi ir prašo Dievo, kad jis veiksmingai atbaidytų piktąsias dvasias ir išgydytų ligas, padidintų Dievo malonę, apsaugotų namus ir visas vietas, kuriose gyvena tikintieji, nuo bet kokios šėtono įtakos, kad jie patirtų apsaugą nuo piktųjų dvasių įtakos kasdieniuose darbuose ir poilsio metu, džiaugtųsi ramybe ir sveikata. Šventintas ir egzorcizmuotas vanduo apsaugo asmenis, namus ir daiktus bei padeda kovoti su demoniškos kilmės fizinėmis ir psichinėmis kančiomis. Jį galima gerti, šlakstyti ant kūno ir daiktų [4].

Egzorcizmuotas aliejus – padeda išvaryti piktąsias dvasias, apsisaugoti nuo dvasių puolimo ir jų sukeliamų iliuzijų. Jis gali pašalinti iš organizmo magišką, užnuodytą, nešvarų maistą. Juo galima pagardinti maisto produktus, kurie gali būti nuodingi, kenksmingi arba užburti. Juo galima patepti skaudamas kūno vietas, o aliejumi patepus apsėstojo kūną, malonė padeda kovoti su piktąja dvasia [5].

Egzorcizmuota druska – galima pabarstyti velnio jėgų užterštose patalpose, pavyzdžiui, ten, kur buvo kviečiamos piktosios dvasios, vyko pagoniškos ir spiritistinės apeigos. Druska taip pat naudojama namams, būstams, ūkiniams pastatams ir laukams apsaugoti, kai įtariama, kad juos gali veikti kerai ar prakeiksmai. Druskos galima dėti į maistą, kai įtariama, kad jis yra užburtas. Druska valo, apsaugo, pašventina ir suteikia skonį [6].

Naudodami sakramentalijas prisiminkite, kad Jėzus yra tas, kuris gydo ir saugo – rekomenduojama sakramentalijas naudoti kuo dažniau.

 

[1] Plg. Katalikų Bažnyčios Katekizmas 1671

[2] Plg. G. Amorth, Wyznania egzorcysty, 125.

[3] Žr. Ks. I. Łukanowski SAC, Posługa uzdrawiania wobec zagrożeń duchownych w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II, 149.

[4] Plg. G. Sokołowsi, Woda egzorcyzmowana, „Wypłyń na głębię” 2 (2013), 8; G. Amorth, Wyznania egzorcysty, 125-130; B. Kocańca, Sakramentalia w walce duchowej, 362.

[5] Plg. G. Amorth, Wyznania egzorcysty, 125-130; G. Sokołowski, Olej egzorcyzmowany, „Wypłyń na głębię” 2 (2013), 10; B. Kocańda, Sakramentalia w walce duchowej, 363.

[6] Plg. G. Amorth, Wyznania egzorcysty, 125-130; B. Kocańda, Sakramentalia w walce duchowej, 363; G. Sokołowski, Sól egzorcyzmowana, „Wypłyń na głębię” 2 (2013), 7;