• Polski
  • Lietuviškai

Rožinio slėpinių stotys

I

Angelas apreiškia Marijai
Dievo Sūnaus įsikūnijimą

DŽIAUGSMO
SLĖPINIAI

II

Marija lanko šv. Elzbietą

III

Gimsta pasaulio Atpirkėjas

IV

Išganytojas
aukojamas šventykloje

V

Viešpats Jėzus
randamas šventykloje

I

Jėzaus Kristaus
Krikštas Jordane

ŠVIESOS
SLĖPINIAI

II

Apsireiškimas Kanos vestuvėse

III

Dievo Karalystės skelbimas
raginant atsiversti

IV

Jėzaus Kristaus Atsimainymas

V

Eucharistijos įsteigimas

I

Viešpats Jėzus meldžiasi
Alyvų daržely

KANČIOS
SLĖPINIAI

II

Viešpats Jėzus nuplakamas

III

Viešpats Jėzus
vainikuojamas erškėčiais

IV

Viešpats Jėzus neša kryžių

V

Viešpats Jėzus
nukryžiuotas miršta

I

Viešpats Jėzus
prisikelia iš numirusių

GARBĖS
SLĖPINIAI

II

Viešpats Jėzus
žengia į dangų

III

Į žemę atsiunčiama
Šventoji Dvasia

IV

Švč. Dievo Motina
paimama į dangų

V

Švč. Dievo Motina
danguje vainikuojama