KRISTAUS KANČIOS SEKMADIENIS – VERBŲ SEKMADIENIS KOVO 24 d.

KOVO 24

KRISTAUS KANČIOS SEKMADIENIS – VERBŲ SEKMADIENIS

PAMALDŲ TVARKA:

8.00 PL; 10.00 PL; 12.00 LT; 13.00 RU; 14.00 PL; 18.00 PL/LT

Verbų pašventinimas per kiekvienas Šv. Mišias