• Polski
  • Lietuviškai

Parapijos skelbimai 08/27

I mėnesio penktadienis – ligonių lankymas. po Mišių I mėn. penktadienio pamaldos ir Švč. Sakramento adoracija.

I mėnesio sekmadienis – Taikos Karalienės parapijos atlaidai (Atlaidai, pagal Šventojo Sosto dekretą, perkelti iš rugsėjo 1 d.).

  • Mišios lietuvių kalba 12 val., po Mišių – Eucharistinė procesija.

Nuo rugsėjo 3 d. pradedama registracija:

  • vaikų, kurie nori priimti pirmąją šventąją Komuniją;
  • jaunuolių, kurie nori priimti Sutvirtinimą.