Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, wciąga nas w Jego zbawczą śmierć na krzyżu, uwalnia nas od mocy grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, i pozwala nam zmartwychwstać z Nim do życia wiecznego. (Więcej informacji: KKK 1213-1216, 1276-1278; YouCat 194)

Informacje dla osób pragnących ochrzcić dziecko w naszym kościele

Chrzest dzieci do 7 lat

Aby ochrzcić dziecko w naszym kościele, co najmniej 2 tygodnie przed datą chrztu, należy dokonać rezerwacji daty i godziny sakramentu chrztu w biurze parafialnym lub w zakrystii. O chrzest proszą rodzice lub prawni opiekunowie. Przynieś ze sobą akt urodzenia dziecka.

Chrzest dzieci i młodzieży w wieku 7 lat i starszych

Dzieci i młodzież w wieku 7 lat i starsze są chrzczone dopiero po ukończeniu programu przygotowania do Chrztu i Pierwszej Komunii Świętej. Zajęcia przygotowawcze odbywają się od października do maja. Terminy zapisów ogłaszane są co roku w niedziele we wrześniu w kościele w czasie św. Msze św. i na stronie internetowej.

Chrzest dorosłych

W sprawie chrztu dorosłych prosimy o kontakt z proboszczem parafii, w godzinach pracy kancelarii parafialnej.

 

Rodzice chrzestni ( wymogi stawiane przez kościół)

Chociaż w stosunku do rodziców naturalnych rola chrzestnych jest pomocnicza, to jednak właśnie oni deklarują pomoc rodzicom w realizacji istotnych obowiązków wiary i naturalnych powinności, zwłaszcza w kwestiach wychowania i religijno-ludzkiej formacji dziecka. W przypadku, kiedy rodzice naturalni są słabo praktykującymi czy nawet obojętnymi, to rola chrzestnych nabiera pierwszorzędnego znaczenia, a więc mają zapewnić dziecku chrześcijańskie wychowanie. Rodzice chrzestni w imieniu Kościoła przyjmują zobowiązanie troski o rozwój wiary dziecka, zwłaszcza dając świadectwo swoim życiem.

W związku z tym Kościół stawia przed rodzicami chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

– powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,

– wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,

– ukończyli 16 lat,

– są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania,

– prowadzą życie eucharystyczne,

– żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,

– jeśli są małżonkami – przyjęli sakrament małżeństwa (ślub kościelny),

– nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,

– nie są rodzicami naturalnymi dziecka.