Sekmadieniais:

8.00 lenkiškai
10.00 lenkiškai
12.00 lietuviškai
14.00 lenkiškai
18.00 lenkiškai/lietuviškai

Pirmadienis – Šeštadienis:

17.00 lenkiškai
18.00 lietuviškai

Pamaldų Tvarka:

Gegužinės; Birželinės; Rožinis spalio mėn.

Pirmadienis – Šeštadienis:

16.30 lenkiškai
18.30 lietuviškai

Sekmadienis:

9.30 lenkiškai
11.30 lietuviškai

Kunigas budi:

Pirmadienis – Penktadienis

12.00 – 16.00 Raštinėje(klebonijoje)

Pirmadienis – Šeštadienis

16.30 – 18.30 zakristijoje

Sekmadienis
7.30 – 15.00 zakristijoje