• Polski
  • Lietuviškai

VELYKINIO TRIDIENIO PAMALDŲ TVARKA

ŠVČ. M. MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS BAŽNYČIOJE

VERBŲ SEKMADIENIS
Balandžio 2 d. – Verbos laiminamos kiekvienų Šv. Mišių metu 12.00 ir 18.00 val., 
13.00 val. (rusų kalba)

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Balandžio 6 d. – Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 17.00 val.

DIDYSIS PENKTADIENIS
Balandžio 7 d. – Kristaus Kančios pamaldos 17.00 val.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
Balandžio 8 d. – Velykų valgių šventinimas 9.00-16.00 val. (kas pusvalandį)
Velyknakčio Šv. Mišios 18.00 val.

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Balandžio 9 d. – Šv. Mišios Viešpaties Prisikėlimo garbei 9.30 val.

VELYKŲ ANTROJI DIENA
Balandžio 10 d. – Šv. Mišios 12.00 val.