• Polski
  • Lietuviškai

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)

Švč. Mergelė Marija, (Dievo) Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę. Šį Bažnyčios tikėjimą, perduotą tradicijos, popiežius Pijus XII iškilmingai 1950 m. paskelbė dogma, t. y. visiems tikintiesiems privaloma tikėti šia tiesa. 

Po kiekvienų Mišių bus šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.

Mišių tvarka Rugpjūčio 15d.: 

  • 8.00 lenkų kalba
  • 10.00 lenkų kalba 
  • 12.00 lietuvių kalba
  • 13.00 rusų kalba
  • 14.00 lenkų kalba
  • 18.00 lenkų ir lietuvių kalba

Sekmadieninę pareigą papildo dalyvavimas pagrindinėse privalomose liturginėse šventėse – Kristaus Gimimo, Kristaus Apsireiškimo, Kristaus Žengimo į dangų, Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo, Švč. Marijos, Dievo Gimdytojos, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Šv. Juozapo, Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus ir Visų Šventųjų; kai kurios privalomos šventės perkeliamos į artimiausią sekmadienį.