• Polski
  • Lietuviškai

Skelbimai 04/30

Gegužinės pamaldos:

Šiokiadieniais po vakarinių Šventų Mišių

Sekmadieniais 11:30 val.

Gegužės 5 d.  (Pirmas mėnesio Penktadienis)

Gegužinės pamaldos 17:50 val.

Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Atsilyginimo malda po Šventų Mišių

Gegužės 6 d.  18:00 val. 

Meldžiamės už mirusias motinas

Gegužės 7 d. 12:00 val. 

Meldžiamės už gyvas motinas