• Polski
  • Lietuviškai

Msza Święta za Ojczyznę
(16 lutego)
***
10:00 godz. - po polsku
12:00 godz. - po litewsku