Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie samochodów

W niedzielę 25 lipca po każdej Mszy Świętej błogosławieństwo kierowców i poświęcenie samochodów. Serdecznie zapraszamy.

Św. Krzysztofie módł się za nami!