28 marca Niedziela Męki Pańskiej (niedziela Palmowa)

28 marca Niedziela Męki Pańskiej (niedziela Palmowa)
Msze św. w naszym kościele 10.00 PL; 12.00LT; tylko za pośrednictwem kanału Youtube:
Poświęcenie Palm od 7.00 do 10.00;
od 11.00 do 12.00; od 13.00 do 18.00.
co 20 min.
W tym też czasie można przyjąć Komunię Św.