Ofiarowanie Pańskie (M.B. Gromnicznej)

Translacja Mszy Św. 2 lutego godz. 10.00

Poświęcone Gromniczne Świece można nabyć w kościele 2 lutego od 9.00 do 19.00