+370 600 19 118

Kalbos

Kunigai

Mūsų parapijos kunigai


Klebonas Kun. Dr. Eduardas Kirstukas

Parapijos Klebonas

eduardas.kirstukas@gmail.com

+370 686 84 656


Kunigas Vitalij Kisel

Parapijos vikaras

vitalkisel@gmail.com

+370 625 85 316


Kunigas Rimas Vinčaitis

Parapijos vikaras

Apie parapiją

Sveikiname Jus Vilniaus (Naujosios Vilnios) Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijos puslapyje.
Mieli mūsų puslapio svečiai! Džiaugiamės Jūsų apsilankymu ir kviečiame susipažinti su mūsų parapijos bendruomenės gyvenimu bei veikla.
Paspauskite Jus dominančią nuorodą ir turėsite prieigą prie informacijos apie parapijos istoriją arba mūsų dienų įvykius.
Linkime malonaus apsilankymo mūsų puslapyje ir kviečiame bendradarbiauti. Maloniai laukiame Jūsų atsiliepimų bei laiškų.
Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapija apima dalį Naujosios Vilnios mikrorajono ir pagal teritoriją priklauso Vilniaus miestui. Šiai parapijai taip pat priklauso Grigaičių, Šatrininkų, Vėliučionių ir Karklėnų gyvenvietės.
Parapijos teritorijoje gyvena apie 35 tūkstančius žmonių. Katalikų yra maždaug 25 tūkstančiai. Pamaldos bažnyčioje vyksta lietuvių ir lenkų kalbomis.
Apie turtingą dvasinį parapijos gyvenimą liudija įvairios sielovadinės grupės: jaunimo bendruomenė, šv. Mišių patarnautojai, gyvojo rožinio ir pamaldumo į Dievo Gailestingumą bei Kristaus Kraują būreliai.
Metuose parapijoje švenčiame dvejus atlaidus: pagrindinius Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės garbei – rugpjūčio 22 d. ir kitus šv. Stanislovo Kostkos garbei – rugsėjo 18 d.

Parapijos istorija

Tarpukario laikotarpiu dabartinės psichiatrinės ligoninės teritorijoje buvo įsisteigusios kareivinės, kuriose buvo įsikūręs lenkų kariuomenės 13-tas Vilniaus Ulonų pulkas. Tuo metu kareiviai pradėjo statyti įgulos bažnyčią norėdami jai priskirti šv. Stanislovo Kostkos titulą. Deja, bet II pasaulinis karas nutraukė statybos darbus, o ši bažnyčia taip ir netapo maldos vieta.

Po karo, jau prie tarybų sąjungos valdžios, bažnyčia, o tiksliau jos pastatas buvo naudojamas parduotuvės, vyno sandėlio, o vėliau dirbtuvių reikmėms. Bažnyčios pastatas priklausė psichiatrinės ligoninės nuosavybei, o ši ligoninė prieš tai buvo įsikūrusi buvusių kareivinių patalpose, tiksliau sakant, ligoninė sugrįžo į caro laikais jai ir statytas patalpas.

2002 m. kuomet Lietuva jau 12 m. džiaugėsi savo nepriklausomybe, ligoninės valdžia perdavė bažnyčią ir dar vieną ligoninės pastatą Vilniaus Arkivyskupijai. Naujos parapijos kūrimui, kuriai buvo suteiktas Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės titulas, Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis paskyrė kleboną kun. Vaclav Volodkovič.

2005 m. spalio 8 d. Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, dalyvaujant gausiam tikinčiųjų būriui drauge su dvasininkais, iškilmingai konsekravo Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčią. Šiuo metu parapijos administratorius (ir Naujosios Vilnios dekanato dekanas) yra mons. kun. Wojciech Górlicki.

2014 m. mūsų parapija tapo naujai įsteigto Naujosios Vilnios dekanato centru, o pastarajam dekanatui buvo priskirtos: Šv. Kazimiero (Naujosios Vilnios), Nemenčinės, Sužionių, Bezdonių, Balingrado, Buivydžių, Lavoriškių, Mickūnų, Šumsko, Medininkų, Pavilnio, Rukainių ir Rudaminos parapijos bei keletas Vilniaus apylinkių koplyčių.
Bažnyčios nuotraukų galerija

Pamaldų tvarkaraštis

Vilniaus (Naujosios Vilnios) Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijos Šv. Mišių ir pamaldų tvarka:

Šiokiadieniais 17.00 – lenkų kalba
18.00 – lietuvių kalba
Sekmadieniais 8.00, 10.00, 14.00 – lenkų kalba
12.00 – lietuvių kalba
18.00 – dviem kalbomis
Šventėse ne sekmadienį 8.00, 10.00, 17.00 – lenkų kalba
12.00, 18.00 – lietuvių kalba
Sekmadieniais šv. Mišios Vėliučionyse aukojamos 11.15 val.
Dievo Gailestingumo vainikėlis kiekvieną penktadienį po šv. Mišių
Eucharistinė procesija pirmaisiais mėnesių sekmadieniais.

Gegužinės, birželinės ir šv. Rožinio pamaldos:
Šiokiadieniais: 16.30 – lenkų kalba, 18.30 – lietuvių kalba
Sekmadieniais: 09.30 – lenkų kalba, 11.30 – lietuvių kalba

Rožinio procesija vyksta nuo gegužės iki spalio, kiekvieno mėnesio 13 d. vakarais 20.00 val.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

Skelbimai

Skelbimai

 

2017 m. liepos 5 d. kunigams Vilniaus arkivyskupijoje įteikti šie paskyrimai:

Mons. Wojciech Gorlicki atleistas iš Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonu.

Kun. dr. Eduardas Kirstukas atleistas iš Mickūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos klebonu.

Kun. Rimas Vinčaitis atleistas iš Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaru.

Kun. Petras Tarvydas atleistas iš Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Kun. Vitalij Kisel atleistas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaru.

Kun. Jonas Naujokaitis atleistas iš Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos vikaru.

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/kunigu-paskyrimai-vilniaus-arkivyskupijoje-2/

Kontaktai

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapija (Naujosios Vilnios Dekanatas)

  • Pergalės g. 34a, 11202 Vilnius, Lietuva
  • Telefonas: +370 600 19 118
  • El. paštas: info@reginapacis.lt
  • Banko sąsk. Nr.: LT22 4010 0441 0003 0906

Subscription

Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Susisiekite