• Polski
  • Lietuviškai

Dokumentų priėmimas ir stojamieji egzaminai

Mielas broli Kristuje!

Jėzus ir šiandien kviečia darbininkus į savo vynuogyną! Kviečia, kad bendradarbiautume su Juo, kad pirma Jo eitume į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketina vykti (plg. Lk 10,1). Jei savo širdies gelmėje jauti šį kvietimą, raginame drąsiai ir ryžtingai atsiliepti į jį ir žengti pašaukimo keliu!

Kandidatų su reikalingais dokumentais lauksime darbo dienomis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje rugpjūčio 1-5 d. (10-17 val.), o stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 9 d.

Reikalingų dokumentų sąrašas ČIA

 

Informacija tel. (+370 5 ) 270 1602; El. paštas: rektorius@vks.lcn.lt