Šv. Mišių Tvarka:

 Sekmadieniais:

8.00 lenkiškai

10.00 lenkiškai

12.00 lietuviškai

14.00 lenkiškai

18.00 lenkiškai/lietuviškai

 

Pirmadienis – Šeštadienis:

17.00 lenkiškai

18.00 lietuviškai


 

Pamaldų Tvarka

Gegužinės; Birželinės; Rožinis spalio mėn.

Pirmadienis – Šeštadienis:

 16.30 lenkiškai

18.30 lietuviškai

 

Sekmadienis:

 9.30 lenkiškai

11.30 lietuviškai

 


Kunigas budi

Pirmadienis – Penktadienis

12.00 – 16.00 Raštinėje(klebonijoje)

 

Pirmadienis – Šeštadienis

 16.30 – 18.30 zakristijoje

 

Sekmadienis

7.30 – 15.00 zakristijoje