• Polski
  • Lietuviškai

GRAUDŽIŲ VERKSMŲ PAMALDOS 

(GAVĖNIOS SEKMADIENIAIS)

11.30 val.

***

KRYŽIAUS KELIO PAMALDOS

(GAVĖNIOS PENKTADIENIAIS)

po 18.00 val. Šv. Mišių