• Polski
  • Lietuviškai

 

Giedojimas nėra tik fonas, pagražinimas ar vienas iš simbolinių liturginių gestų, tai – neatsiejama liturgijos dalis. Muzika, bendras giedojimas yra ženklas ir simbolis to, kas švenčiama. Giesmė patvirtina ir sustiprina Evangelijos skelbimą, geriau išreiškia tikėjimo išpažinimą, maldavimą ir dėkojimą; gestais ir žodžiais įprasmina sakramentų apeigas.

Dažnas gerai žino ar bent jau yra girdėjęs garsiąją šv. Augustino frazę

„Kas gieda – dvigubai meldžiasi“.

O kaip ir ką reikia giedoti šv. Mišiose, kad tai tikrai būtų malda?

Keliantiems sau šį klausimą ir trokštantiems giedoti ar bent jau suprasti, kas yra šv. Mišių giedojimas, siūlome paskaityti s. Celinos Rasos Galinytės (OSB) tekstą:

Ką ir kiek giedoti šv. Mišių metu? – Bernardinai.lt