Vairuotojų palaiminimas ir mašinų pašventinimas

Sekmadienį liepos 25 dieną po kekvienų šventų Mišių vairuotojų palaiminimas ir mašinų pašventinimas. Nuoširdžiai kviečiame.

Šv. Kristoforai melski už mus!