• Polski
 • Lietuviškai
 • Polski
 • Lietuviškai

Tiesioginė transliacija

YouTube

NAUJIENOS

Bažnyčia atidaryta

Šiokiadieniais:

 • nuo 10.00 iki 19.00 val.
 • Penktadienis: nuo 10.00 iki 21.00 val.

Sekmadienis:

 • nuo 7.00 iki 19.00 val. 

Kunigas budi

Šiokiadieniais:

 • Pirmadienis – Penktadienis
 • 12.00 – 16.00 Raštinėje (klebonijoje) 
 • 16.30 – 18.30 (zakristijoje)

prašome atsižvelgti į Šv. Mišių laiką

Sekmadienis:

 • nuo 7.30 iki 15.00 val. (zakristijoje)

Pamaldų tvarka

Šiokiadieniais:

 • 17.00 lenkų kalba
 • 18.00 lietuvių kalba
 • kiekvieną penktadienį po 18.00 val. Šv. Mišių vyksta Švč. Sakramento adoracija iki 21.00 val.

Šeštadienis:

 • 9.00 lietuvių kalba
 • 10.00 lenkų kalba

Sekmadienis:

 • 8.00 lenkų kalba
 • 10.00 lenkų kalba 
 • 11.15 lenkų kalba (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo, koplyčioje Vėliučionyse)
 • 12.00 lietuvių kalba
 • 13.00 rusų kalba
 • 14.00 lenkų kalba (po 14.00 val. Mišių Švč. Sakramento Adoracija iki 17.30 val.)
 • 18.00 lenkų ir lietuvių kalba

» Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias

Pamaldos:

Gegužinės / Birželinės / Rožinis (spalio mėn.)

Pirmadienis – Šeštadienis:

 • 16.30 lenkų k.
 • 18.30 lietuvių k.

Sekmadienis:

 • 9.30 lenkų k.
 • 11.30 lietuvių k.
Pirmą mėnesio antradienį – 16.30 val. Švč. Sakramento Adoracija, meldžiasi Wspólnota Krwi Chrystusa (lenkų kalba)
Pirmą mėnesio trečiadienį – 16.00 val. meldžiasi: Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci (lenkų kalba)
Pirmą mėnesio penktadienį – po Mišių I mėn. penktadienio pamaldos ir Švč. Sakramento adoracija
Pirmą mėnesio šeštadienį – 18.00 val. meldžiamės už mirusius (mirusių vardus galima užrašyti zakristijoje)
Pirmą mėnesio sekmadienį – po 12.00 val. Mišių Eucharistinė procesija
Antrą mėnesio sekmadienį – 11.00 val. meldžiasi Gailestingumo būrelis 
Ketvirtą mėnesio sekmadienį – 11.00 val. meldžiasi Gyvojo rožinio ir Maldos už kunigus būreliai 
Nuo gegužės iki spalio, kiekvieno mėn. 13 d. – 20.00 val. Fatimos Mergelės rožančius ir procesija

Valandų liturgija

KBK

Liturginis kalendorius

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

Pergalės g. 34A, Vilnius, Lietuva, LT-11202 

Tel. nr.:  (+370) 600 191 18 

El. paštas: klebonas@reginapacis.lt 

Banko sąsk. nr.: LT527300010153084035